Miễn nhiệm chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ và 12 bộ trưởng, trưởng ngành

08/04/2021 13:48

Quốc hội tiếp tục làm việc về công tác nhân sự

Ngày 7/4, dưới sự điều hành của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Quốc hội tiếp tục chương trình làm việc Kỳ họp thứ 11 về công tác nhân sự, phê chuẩn đề nghị về việc miễn nhiệm một số Phó Thủ tướng Chính phủ, một số Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ; một số Phó Chủ tịch và một số Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia; một số Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh. Nguồn: Vnews

Advertisement