Miễn dịch cộng đồng: Mục tiêu rượt đuổi

11/06/2021 16:30

Kêu gọi ủng hộ quỹ Vắc xin phòng, chống COVID-19

Đạt miễn dịch cộng đồng là mục tiêu quan trọng nhất để chấm dứt một đại dịch. Song với COVID-19, mục tiêu này đang liên tục "di động", phải rượt đuổi vì các biến thể mới liên tục xuất hiện và tâm lý ngại vaccine gia tăng. Nguồn: Vnews

Advertisement