Miễn dịch cộng đồng – Bài học 'xương máu' từ Ấn Độ

08/05/2021 14:18

Cận cảnh dàn xe đặc chủng khử trùng tại Bệnh viện K cơ sở Tân Triều

Miễn dịch cộng đồng chỉ đúng với những đợt cúm mùa xảy ra hàng năm, còn với đại dịch COVID-19 thì không hề đúng. Những gì xảy ra ở Ấn Độ là một kinh nghiệm xương máu cho cả thế giới trong cuộc chiến chống kẻ thù đầy nguy hiểm này. Nguồn: Vnews

Advertisement