Lưu ý khi vay tiền qua ứng dụng điện thoại

10/07/2020 09:18

Bỏ quy định phải bật đèn xe máy cả ngày

Tín dụng chính thống và tín dụng đen đều sử dụng hình thức cho vay tiền qua ứng dụng trên điện thoại (app) do ưu điểm nhanh chóng, tiện lợi. Làm thế nào để phân biệt được app vay vốn chính thống và tín dụng đen? Nguồn: Vnews

Advertisement