Lợi dụng nạn nhân tín dụng đen nhằm bán giấy tờ giả

28/08/2020 22:45
Lợi dụng sự hoang mang của những người đã lỡ vay nặng lãi trên các app online, nhiều đối tượng đã lập nên những group kín với tên gọi là “hỗ trợ những nạn nhân”. (Theo VTV.vn)

Advertisement