Lộ diện "màn kịch thế thân" gần 10 năm trước

16/01/2022 12:33
Media

Hoàn thiện chính sách pháp luật về thi hành biện pháp bắt buộc chữa bệnh - yêu cầu bức thiết

(BVPL)-Trong thực tiễn đã có vụ án vi phạm quy định về điều khiển giao thông đường bộ, người vi phạm đã nhờ hoặc thuê người khác nhận tội thay mình để trốn tránh trách nhiệm hình sự. Việc nhờ hoặc thuê người khác nhận tội thay đã cản trở việc phát hiện, điều tra, xử lý người phạm tội của các cơ quan có thẩm quyền. Điều này đã đánh lạc hướng điều tra, gây khó khăn trong việc phát hiện tội phạm, dẫn đến oan sai, bỏ lọt tội phạm.