Lễ nhậm chức của ông J.Biden sẽ như nào?

11/01/2021 19:21

Chân dung Tổng thống thứ 46 của nước Mỹ Joe Biden

Lễ nhậm chức của Tổng thống Mỹ luôn được coi như một sự kiện trọng đại trong đời sống chính trị quốc gia. Trước năm 1933, lễ nhậm chức này được tiến hành vào ngày 4/3, nhưng từ khi thông qua tu chính án 20, nghi lễ này được tiến hành vào ngày 20/1 để rút ngắn thời gian bàn giao quyền lực cho chính quyền mới. Ngày 20/1, Joe Biden sẽ trở thành tổng thống thứ 46 của Mỹ, nhưng ông chỉ là tổng thống thứ 15 tuyên thệ nhậm chức vào ngày này. Nguồn: Vnews