Lễ đón chính thức Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith

28/06/2021 16:07

Lễ đón Chính thức Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide

Nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng và phu nhân, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc và phu nhân, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Thongloun Sisoulith và phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Đảng và Nhà nước Lào thăm hữu nghị chính thức Việt Nam từ ngày 28 - 29/6/2021. Nguồn: Vnews

Advertisement