Lan tỏa mạnh mẽ tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII

01/02/2021 15:21

Hội nghị lần thứ nhất ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Bên lề phiên họp bế mạc, các đại biểu dự đại hội đều bày tỏ niềm vui, sự quyết tâm sẽ lan tỏa mạnh mẽ tinh thần nghị quyết đại hội XIII. Nguồn: Vnews

Advertisement