Làm SGK mới, Trung Quốc tuyên truyền trái sự thật lịch sử về Biển Đông

09/08/2019 08:30

Điểm tin - sự kiện nóng trong tuần trên Báo Bảo vệ pháp luật

Việc Trung Quốc tuyên truyền, giáo dục thế hệ tương lai bằng những thông tin trái với sự thật lịch sử và luật pháp quốc tế không có lợi cho quan hệ hữu nghị giữa 2 nước. Nguồn: Vietnamnet

Advertisement