Ký Thông tư liên tịch hướng dẫn thi hành các nội dung mới được bổ sung của Bộ luật tố tụng hình sự

30/11/2021 12:55
(BVPL) - Ngay sau khi Chủ tịch nước ký Lệnh công bố Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 20215, chiều ngày 29/11/2021, Bộ Công an phối hợp với Bộ Quốc phòng, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn tổ chức lễ ký các thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện một số quy định tại luật này.