Kỷ luật 5 cán bộ Điện lực vì đọc sai chỉ số công tơ

29/11/2020 11:49
Công ty Điện lực Nghệ An vừa kỷ luật bằng hình thức khiển trách 5 cán bộ của Điện lực thị xã Cửa Lò vì sai phạm trong quy trình ghi chỉ số công tơ và lập hóa đơn tiền điện. (Theo Vnews)

Advertisement