Kỷ luật 14 cán bộ, chiến sĩ của nhiều Đội Cảnh sát giao thông Công an Hà Nội

26/11/2018 22:01
Liên quan đến loạt bài điều tra về tiêu cực của nhiều đội Cảnh sát giao thông Hà Nội, 14 cán bộ cảnh sát nhận hình thức xử lý kỷ luật tùy thuộc vào mức độ sai phạm. (Nguồn: Vnews)