Kiểm tra, xử lý phản ánh đường ống truyền tải nước sạch sông Đà bị rò rỉ

04/12/2019 10:07

Kết quả kiểm tra chất lượng nước sạch của Nhà máy nước Sông Đà

Thủ tướng Chính phủ vừa yêu cầu Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với UBND thành phố Hà Nội kiểm tra phản ánh của báo chí về tình trạng đường ống truyền tải nước sạch sông Đà bị rò rỉ. (Nguồn: VNews)