Kiểm tra công tác tuyên truyền phục vụ Đại hội XIII

16/01/2021 20:06

Năm đầu tiên giải Búa liềm vàng trao giải đặc biệt

Chiều ngày 15/1, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương và đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội đã đi kiểm tra công tác tuyên truyền, cổ động phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Nguồn: Vnews

Advertisement