Viện kiểm sát phát hiện nhiều vi phạm từ một bản án chia di sản thừa kế

15/08/2023 08:14
Kiểm sát nhân dân trên VNews và ANTV

Phát hiện nguyên nhân đằng sau những vụ việc không thể tổ chức thi hành án

Trong những năm gần đây, việc tranh chấp thừa kế có xu hướng tăng và tính chất cũng phức tạp hơn. Việc cơ quan chức năng giải quyết, áp dụng pháp luật về thừa kế chưa đầy đủ, trong đó,vấn đề xác định không đúng di sản thừa kế sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến việc định đoạt tài sản của người được hưởng di sản thừa kế.