Viện kiểm sát kháng nghị vì cấp sơ thẩm bỏ lọt tội phạm và người phạm tội

11/12/2022 13:55
Kiểm sát nhân dân trên VNews và ANTV

Kiên định, bản lĩnh trong việc bảo vệ quan điểm truy tố

Vụ án Nguyễn Đức Thanh và đồng phạm phạm tội Bắt giữ người trái pháp luật xảy ra tại thành phố Đà Nẵng mà Truyền hình kiểm sát ghi nhận sau đây cho thấy tính hiệu quả, thực chất của quá trình kiểm sát bản án sơ thẩm. Trong đó, VKSND thành phố Đà Nẵng đã ban hành kháng nghị vì phát hiện cấp sơ thẩm bỏ lọt tội phạm và người phạm tội.