Vì lẽ công bằng

22/10/2023 11:53
Kiểm sát nhân dân trên VNews và ANTV

Theo Điều 190 Luật Tố tụng hành chính 2015, khi tham gia phiên tòa hành chính, ngoài việc phát biểu ý kiến về việc tuân theo pháp luật tố tụng của Thẩm phán, Hội thẩm nhân dân, Thư ký phiên tòa và của người tham gia tố tụng trong quá trình giải quyết vụ án, kể từ khi thụ lý cho đến trước thời điểm Hội đồng xét xử nghị án, sau khi những người tham gia tố tụng tranh luận và đối đáp xong, Kiểm sát viên còn có nhiệm vụ phát biểu ý kiến về việc giải quyết vụ án, để Hội đồng xét xử xem xét, quyết định