Vai trò của Viện kiểm sát trong giải quyết các vụ án kinh doanh, thương mại trong lĩnh vực tranh chấp hợp đồng tín dụng

28/04/2023 09:04
Kiểm sát nhân dân trên VNews và ANTV

Ngành Kiểm sát không ngừng nâng cao chất lượng công tác kiểm sát giải quyết các vụ, việc dân sự

Thực hiện chức năng kiểm sát hoạt động tư pháp, ngành kiểm sát nhân dân đã chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan để kiểm sát việc giải quyết các vụ án tranh chấp hợp đồng tín dụng kịp thời đúng pháp luật; đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của đương sự.