Tương trợ tư pháp trong đấu tranh tội phạm ma túy ở Điện Biên

21/01/2024 11:05
Kiểm sát nhân dân trên VNews và ANTV

Tòa án áp dụng sai biện pháp tư pháp, Viện kiểm sát kháng nghị

Điện Biên là tỉnh có chung đường biên giới với 2 tỉnh Phông Sa Lỳ và Luông Pra Băng của nước bạn Lào với tổng chiều dài gần 415 km. Trong bối cảnh tình hình tội phạm xuyên biên giới, nhất là tội phạm về ma túy diễn biến phức tạp, dựa trên Hiệp định Tương trợ tư pháp về hình sự được ký kết giữa 2 nước Việt Nam - Lào và hướng dẫn của VKSND tối cao, VKSND tỉnh Điện Biên cùng VKSND hai tỉnh của nước bạn Lào có chung đường biên giới đã ký kết các thỏa thuận hợp tác về tương trợ tư pháp về hình sự...