Tuổi trẻ VKSND tối cao "Tiên phong, xung kích - Sáng tạo, đổi mới - Khát vọng, cống hiến"

27/03/2023 19:15
Kiểm sát nhân dân trên VNews và ANTV

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh VKSND tối cao có 06 cơ sở đoàn trực thuộc, tổn số đoàn viên thanh niên gần 1.700 đồng chí, trong đó có gần 30% số đoàn viên đang công tác tại các đơn vị sự nghiệp thuộc VKSND tối cao. Vì vậy, công tác thanh niên là một trong những công tác quan trọng được Ban cán sự Đảng, Lãnh đạo VKSND tối cao quan tâm, chỉ đạo sát sao.