Tòa tuyên bồi thường cho người lấn đất, Viện kiểm sát kháng nghị

02/06/2024 10:56
Kiểm sát nhân dân trên VNews và ANTV

Khu bảo tồn kiến trúc và dịch vụ du lịch Công tử Bạc Liêu được xây dựng nhằm phục vụ nhu cầu hưởng thụ văn hóa của nhân dân và phát triển du lịch địa phương. Thế nhưng, trong giai đoạn đầu triển khai thực hiện dự án, chính quyền và ngành chức năng gặp không ít khó khăn, do một số hộ dân phải di dời chưa đồng thuận với phương án giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư của chính quyền. Đã có những vụ khiếu kiện hành chính phát sinh trong quá trình thực hiện dự án này...