Tình và lý từ một quyết định kháng nghị

15/01/2023 20:00
Kiểm sát nhân dân trên VNews và ANTV

Không chỉ bảo đảm tính thượng tôn pháp luật, bảo vệ uy tín của Nhà nước, mà còn bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan - Đó là hiệu quả thấy rõ từ một quyết định kháng nghị của VKSND tỉnh Quảng Trị nhằm khắc phục những vi phạm của bản án sơ thẩm về khiếu kiện quyết định hành chính trong lĩnh vực đất đai tại huyện Gio Linh.