Sử dụng sơ đồ tư duy trong thực hành quyền công tố và kiểm sát việc khởi tố, điều tra, truy tố vụ án hình sự

01/03/2024 13:25
Kiểm sát nhân dân trên VNews và ANTV

Tòa xét xử vượt quá yêu cầu khởi kiện, Viện kiểm sát kháng nghị

Sơ đồ tư duy giúp kiểm sát viên nâng cao kỹ năng tổng hợp, phân tích, đánh giá toàn diện hệ thống chứng cứ, đặc biệt là những vấn đề khó, phức tạp trong vụ án, nhằm kịp thời nhận diện những vấn đề chưa rõ, cần tiếp tục điều tra cũng như phát hiện các mâu thuẫn, thiếu sót trong tố tụng và chứng cứ, từ đó đưa ra hướng giải quyết phù hợp.