Phát hiện bản án có nhiều vi phạm - Viện kiểm sát kháng nghị

03/07/2022 10:55
Kiểm sát nhân dân trên VNews và ANTV

Câu chuyện về việc thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất xảy ra trên địa bàn quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ mà Truyền hình Kiểm sát chuyển tới quý vị sau đây là một ví dụ. Trên cơ sở đề nghị của VKSND thành phố Cần Thơ, Viện trưởng VKSND cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành quyết định kháng theo thủ tục giám đốc thẩm hủy án sơ thẩm và phúc thẩm để xét xử lại, nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự.