Nâng cao hiệu quả hoạt động nhờ tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin

10/09/2023 11:38
Kiểm sát nhân dân trên VNews và ANTV

Gây tai nạn, bỏ trốn và cái giá phải trả

Ngày 17/5/2021, Viện trưởng VKSNDTC ban hành Chỉ thị số 03 về tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, thúc đẩy chuyển đổi số trong ngành KSND. Đây là một trong những giải pháp nhằm góp phần nâng cao năng lực quản lý, chỉ đạo điều hành, nâng cao chất lượng hoạt động chuyên môn nghiệp vụ, khắc phục khó khăn do thiếu biên chế; đồng thời từng bước đáp ứng yêu cầu phát triển, hội nhập quốc tế.