Lỗ hổng trong chứng thực hợp đồng và cấp sổ đỏ

18/09/2022 11:39
Kiểm sát nhân dân trên VNews và ANTV

Thông qua công tác kiểm sát giải quyết án dân sự, VKSND tỉnh Bắc Giang phát hiện UBND huyện Lục Nam đã có những vi phạm, thiếu sót trong việc thực hiện chứng thực hợp đồng và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ), dẫn đến việc tạo điều kiện cho đương sự tẩu tán tài sản để trốn tránh nghĩa vụ thi hành án. Hậu quả Tòa án phải tuyên bố hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất và tài sản trên đất là vô hiệu.