Kiến nghị khắc phục vi phạm trong công tác thi hành án dân sự

18/05/2024 19:46
Kiểm sát nhân dân trên VNews và ANTV

Quá trình trực tiếp kiểm sát hoạt động thi hành án dân sự tại huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Tây Ninh đã phát hiện nhiều vi phạm của Chấp hành viên. Trước tình hình đó, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Tây Ninh đã ban hành kết luận kiểm sát, yêu cầu Chi cục trưởng Chi cục thi hành án dân sự huyện Tân Biên khắc phục kịp thời các vi phạm nhằm bảo đảm các bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật được thi hành đúng quy định.