Kháng nghị bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của đương sự

01/05/2022 11:16
Kiểm sát nhân dân trên VNews và ANTV

Trao quyết định bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư cho đồng chí Mai Đắc Biên

Trong những năm gần đây, công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính, vụ việc kinh doanh thương mại luôn được Viện trưởng Viện KSND tối cao quan tâm, coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm đột phá của Ngành trong nhiệm kỳ 2021-2026. Quá trình giải quyết vụ án kinh doanh thương mại “Tranh chấp hợp đồng mua bán hàng hóa” xảy ra tại huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương mà Truyền hình Kiểm sát nhân dân ghi nhận sau đây đã cho thấy ngoài việc nắm vững các quy định của pháp luật, kiến th