Đòi nợ trái pháp luật, hậu quả khôn lường

19/06/2022 12:53
Kiểm sát nhân dân trên VNews và ANTV

Câu chuyện về vụ án Cướp tài sản xảy ra tại Tp Quy Nhơn, tỉnh Bình Định mà Truyền hình Kiểm sát chuyển đến quý vị trong chương trình hôm nay là một lời nhắn nhủ đối với bất kỳ ai: Đừng biến mình thành tội phạm chỉ vì thiếu kiềm chế hoặc thiếu hiểu biết pháp luật.