Bồi thường oan sai trong tố tụng hình sự - tăng cường trách nhiệm của VKSND

05/06/2022 12:43
Kiểm sát nhân dân trên VNews và ANTV

(BVPL) - Công tác giải quyết bồi thường cho người bị oan không chỉ để bù đắp những thiệt hại về vật chất và tinh thần cho họ, mà còn bởi nếu không giải quyết tốt, sẽ làm giảm niềm tin của nhân dân vào các cơ quan bảo vệ pháp luật; là cơ hội cho thế lực xấu lợi dụng, gây nguy hại tới tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Nhận thức rõ được tầm quan trọng của công tác này, thời gian qua, Viện trưởng VKSND tối cao đã chỉ đạo triển khai nhiều giải pháp nhằm tăng cường trách nhiệm của