Bản án nghiêm khắc dành cho đối tượng mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy

09/04/2023 11:58
Kiểm sát nhân dân trên VNews và ANTV

Đấu trí "vạch mặt" ông trùm đường dây vận chuyển ma túy

Công tác phòng, chống tội phạm về ma túy là cuộc đấu tranh gian nan và đầy phức tạp bởi kẻ phạm tội luôn tìm mọi thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt để che giấu hành vi của mình. Việc áp dụng pháp luật để quyết định hình phạt tương xứng đối với tính chất mức, độ hành vi phạm tội của các bị cáo là nhiệm vụ quan trọng của các cơ quan tiến hành tố tụng.