Không khí khu vực cháy Công ty Rạng Đông ở ngưỡng cho phép

17/09/2019 22:28

Phố Hạ Đình trong ngày quân đội tẩy độc hoá học

Theo kết quả quan trắc môi trường khu vực cháy công ty bóng đèn phích nước Rạng Đông, các thông số đều nằm trong ngưỡng giới hạn cho phép, chưa phát hiện người dân nào có biểu hiện cấp tính bất thường. (Nguồn: Vnews)