Khai giảng lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với các Ủy viên Trung ương Đảng

15/08/2018 09:29
Ngày 14/8, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tới dự và phát biểu chỉ đạo, khai giảng lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức dành cho các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII (lớp thứ I, năm 2018). (Nguồn: CPV)

Advertisement