Kết luận của Bộ chính trị về công tác phòng, chống dịch Covid-19

22/03/2020 08:04

Bộ Chính trị họp về công tác phòng, chống Covid-19

Ngày 21/3, thay mặt Bộ Chính trị, đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, thường trực Ban bí thư đã kí ban hành, thông báo Kết luận của Bộ chính trị về Công tác phòng chống dịch Covid-19. Nguồn: Vnews

Advertisement