Kê khai tài sản không trung thực sẽ bị xử phạt nặng

18/01/2021 12:00

Thêm đối tượng bắt buộc kê khai tài sản

Nghị định 130/2020 của Chính phủ quy định về kiểm soát tài sản, thu nhập đã chính thức có hiệu lực từ ngày 20/12/2020. Hiện nay các đơn vị đang bắt đầu thực hiện kê khai tài sản thu nhập theo nghị định 130. Và những điểm mới như xác minh ngẫu nhiên bản kê khai, xử lý nghiêm trường hợp kê khai không trung thực được xem là sức nặng của nghị định 130. Nguồn: Vnews

Advertisement