Họp Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19

11/09/2021 14:52

Thủ tướng yêu cầu xử nghiêm người lợi dụng chính sách phòng, chống dịch để trục lợi

Ngày 11/9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 đã chủ trì họp Ban Chỉ đạo để kiểm điểm công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong tuần qua, đồng thời đưa gia các giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Nguồn: Vnews

Advertisement