Hội nghị Đảng ủy Công an Trung ương

04/12/2019 18:54

Đảng bộ VKSND tối cao học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 11

Sáng 4/12, tại Hà Nội, Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương tổ chức Hội nghị cho ý kiến về các văn bản Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 75; đánh giá tình hình, kết quả các mặt công tác Công an năm 2019; xác định mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ giải pháp công tác Công an năm 2020... Nguồn: Vnews

Advertisement