“Hộ chiếu vaccine" chia rẽ thế giới

08/03/2021 09:16

COVAX đã phân phối hơn 20 triệu liều vaccine ngừa COVID-19

Việc sử dụng “hộ chiếu vaccine” sẽ tạo điều kiện mở cửa trở lại các nền kinh tế đã "tơi tả" vì đại dịch. Tuy nhiên,"hộ chiếu" đặc biệt này đang đặt ra không ít mối lo, nhất là những người nghèo, những người không thể sở hữu được nó, có thể phải đứng ngoài nhiều hoạt động của cuộc sống thường ngày. Nguồn: Vnews

Advertisement