Hải Dương cách ly toàn xã hội từ 0 giờ ngày 16/2

15/02/2021 21:44

Bên trong các khu cách ly F1 của Hải Dương

Ngày 15/2, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Hải Dương đã quyết định triển khai các biện pháp cách ly xã hội trên địa bàn toàn tỉnh theo Chỉ thị 16, của Thủ tướng Chính phủ. Nguồn: Vnews

Advertisement