Gỡ phong tỏa bệnh viện C Đà Nẵng

08/08/2020 15:38

Hà Nội cách ly thôn ghi nhận người nhiễm COVID-19

Sau 14 ngày cách ly y tế toàn bệnh viện, vào 0 giờ ngày 8/8, Bệnh viện C Đà Nẵng đã dỡ bỏ cách ly, mở cửa trở lại để sẵn sàng tiếp tục công tác khám, chữa bệnh, phục vụ người dân. Nguồn: Vnews

Advertisement