Giữ nguyên phương án thi Tốt nghiệp THPT năm 2021

24/09/2020 10:40

Đà Nẵng công bố điểm thi tốt nghiệp THPT đợt 2

Ngày 23/9, tại cuộc họp Hội đồng quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực, do Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Phó Chủ tịch Hội đồng chủ trì, các thành viên Hội đồng nhấn mạnh tính cần thiết của việc cần tiếp tục giữ ổn định trong việc tổ chức Kỳ thi trong những năm tới. Nguồn: Vnews

Advertisement