Gian dối cách ly, lợn nhập khẩu được đưa thẳng đến lò mổ

09/02/2021 14:11
Khi doanh nghiệp gian dối thì cũng là khi, lợn nhập khẩu không cần cách ly, đi thẳng vào lò mổ. Vậy trách nhiệm của cán bộ kiểm dịch ở đâu trong sự gian dối này? (Theo VTV24)

Advertisement