Giai đoạn 2 tiêm thử nghiệm vaccine Nano Covax sẽ được triển khai như thế nào?

20/02/2021 15:26

Sẽ thử nghiệm vắc xin COVID-19 thứ 2 trong tháng 1/2021

Giai đoạn 2 sẽ tiêm thử nghiệm cho trên 560 người tình nguyện từ 18 đến 65 tuổi, được triển khai tại 2 địa điểm để việc tiếp nhận người tiêm tình nguyện được nhanh hơn. Nguồn: Vnews