Dự án Cát Linh - Hà Đông - trách nhiệm thuộc về ai?

29/05/2020 16:14

Đường sắt Cát Linh- Hà Đông liên tục thất hứa với người dân

Kế hoạch vận hành toàn bộ hệ thống đường sắt Cát Linh - Hà Đông vào đầu tháng 2/2020 đã bị lùi vô thời hạn do nhiều nguyên nhân, trong đó có việc Tổng thầu Trung Quốc không thể xác định chính xác thời điểm quay lại công trường dịch COVID-19. Dù dự án đã hoàn thành khối lượng công việc đến hơn 99% nhưng 1% còn lại là những tồn tại, vướng mắc vẫn chưa thể giải quyết khiến tiến độ của dự án không chốt được ngày hoàn thành. Nguồn: Vnews