Đóng góp tâm huyết, trách nhiệm vào các dự thảo Văn kiện

28/01/2021 09:13

Đại hội XIII của Đảng: Khơi dậy khát vọng phát triển đất nước

Tiếp tục chương trình làm việc của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, ngày 27/1, Đại hội làm việc tại Hội trường, thảo luận về các dự thảo Văn kiện. Trong ngày làm việc, đã có 23 đại biểu tham luận đóng góp tâm huyết, trách nhiệm vào các dự thảo Văn kiện. Trong phiên làm việc sáng, thay mặt Đoàn Chủ tịch, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ điều hành phiên thảo luận. Nguồn: TTXVN

Advertisement