Đọc vị phương thức bán đất nền của Công ty Alibaba

28/09/2019 13:53

Khởi tố Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Alibaba

Alibaba bỏ 100 tỷ đồng mua 10 ha đất nông nghiệp rồi chia thành 700 nền, qua ba lần mở bán thu về 756 tỷ đồng, gấp 7 lần vốn ban đầu. Nguồn: VnExpress

Advertisement