Đoàn Thể thao Việt Nam diễu hành tại Olympic Tokyo 2020

24/07/2021 10:11

Mùa COVID xa mặt nhưng không cách lòng

(BVPL) - Tại lễ khai mạc Olympic Tokyo 2020, Đoàn Thể thao Việt Nam diễu hành ở vị trí thứ 158 do 2 vận động viên Nguyễn Huy Hoàng và Quách Thị Lan cầm cờ. Nguồn: Tổng hợp

Advertisement