Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

10/12/2020 15:11

2.300 đại biểu dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X

Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X năm 2020 đã chính thức khai mạc sáng nay tại Hà Nội với chủ đề "Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc" cùng với 2020 đại biểu là các điển hình tiên tiến và các anh hùng thi đua. Nguồn: VTV

Advertisement