Diễn biến dịch bệnh COVID – 19 tại Vĩnh Phúc

23/02/2020 20:11

Chuẩn bị các giải pháp để học sinh đi học trở lại

Đến thời điểm hiện Việt Nam xác nhận đã chữa khỏi 15/16 trường hợp dương tính với virus COVID – 19. Một trường hợp còn lại đang được tích cực điều trị tại Vĩnh Phúc. Có thể thấy rằng các cơ quan chức năng của chúng ta đang thực hiện rất tốt công việc kiểm soát sự lây lan của dịch bệnh này, nhất là tại tâm dịch Vĩnh Phúc. Nguồn: Vnews